Kontakt

Nosilec projekta in organizator
Andragoški center Slovenije
Ulica Ambrožiča Novljana 5
1000 Ljubljana
T: 01/5842 560
F: 01/5842 550
E: info@acs.si

Vodja projekta: mag. Tanja Vilič Klenovšek

Programski odbor

Za aktivnost Ugotavljanje in priznavanje neformalnega učenja od 2011 do 2014:
mag. Tanja Vilič Klenovšek, tanja.vilic.klenovsek@acs.si
Urška Pavlič, urska.pavlic@acs.si

Za aktivnost Razvoj pismenosti od 2011 do 2014:
dr. Petra Javrh, petra.javrh@acs.si
mag. Estera Možina, ester.mozina@acs.si