Program

Program

Vabljeni k prijavi na konferenco. Ker je število udeležencev omejeno, bomo upoštevali vrstni red prispelih prijav.

Kosilo in postrežba v odmorih so brezplačni.

 

Delovne skupine:

1. Raziskovanje prakse, usposabljanja in nova učna gradiva, tri naloge, s katerimi bogatimo razvoj pismenosti

2. Orodja in metode v postopkih ugotavljanja in vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja odraslih

3. Postopek ugotavljanja in vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja odraslih

4. Partnerstva v postopkih ugotavljanja in vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja odraslih

Delovno skupino bo vodila mag. Tanja Vilič Klenovšek, sodelavka Andragoškega centra Slovenije.

V delovni skupini bodo predstavljeni rezultati aktivnosti »Ugotavljanje in priznavanje neformalnega učenja odraslih od 2012 do 2014«, ki so se pod vodstvom ACS dosegli na ravni celega projekta z vidika vzpostavljanja partnerstev na različnih ravneh, mednarodni,  nacionalni, regionalni in institucionalni. Svoje izkušnje iz prakse bodo predstavili tudi predstavniki izbranih izvajalskih organizacijah za izobraževanje odraslih. Udeleženci v skupini se bomo pogovarjali o:

  • pomenu partnerskega sodelovanja na različnih ravneh pri razvijanju in sistemskem umeščanju procesov ugotavljanja in vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja odraslih,
  • o konkretnih izkušnjah s partnerskim sodelovanjem na tem področju na različnih ravneh danes,
  • pogojih ki jih moramo zagotoviti na različnih ravneh za nadaljnji razvoj tega področja,
  • kako naj se to področje razvija v prihodnje v partnerskem sodelovanju različnih deležnikov, tako na nacionalni, kot regionalni in institucionalni ravni.

S prispevki bodo v delovni skupini sodelovali predstavniki naslednjih izobraževalnih organizacij:

  1. LU Jesenice
  2. LU Nova Gorica
  3. ŠC Nova Gorica
  4. LU Ptuj
  5. LU Velenje
  6. LU Žalec