Program

Program

Vabljeni k prijavi na konferenco. Ker je število udeležencev omejeno, bomo upoštevali vrstni red prispelih prijav.

Kosilo in postrežba v odmorih so brezplačni.

 

Delovne skupine:

1. Raziskovanje prakse, usposabljanja in nova učna gradiva, tri naloge, s katerimi bogatimo razvoj pismenosti

Delovno skupino bo vodila mag. Estera Možina, sodelavka Andragoškega centra Slovenije.

V delovni skupini bodo uvodoma poudarjeni tisti rezultati, ki predstavljajo dodano vrednost aktivnosti Razvoj pismenosti.  Sledile bodo tri skupine predstavitev, saj se bodo v zaokroženih prispevkih predstavili: člani skupine akcijskega raziskovanja, voditelji usposabljanja strokovnih delavcev v omrežjih za izobraževanje ranljivih skupin in štirje učitelji oziroma mentorji, ki so aktivno sodelovali pri nastajanju novih učnih gradiv, ki jih bodo spremljali glavni naratorji, glavni junaki izobraževalnih filmov.

V prvi skupini, ki bo namenjena predstavitvi dela skupine za akcijsko raziskovanje, bomo predstavili proces učenja skupine in ključne dosežke v obliki kompleta e-knjižic z opisniki, ki si jih bodo udeleženci lahko tudi ogledali. V drugi skupini bodo izvajalci usposabljanja predstavili novosti, ki so bile uvedene v proces spopolnjevanja izkušenih učiteljev in mentorjev, ki delajo na področju izobraževanja ranljivih odraslih , pa tudi nov model stalnega strokovnega spopolnjevanja, ki je rezultat projekta. V tretji skupini bo glavni poudarek na predstavitvi izkušenj, spoznanj in novih izzivov, ki so jih tekom sodelovanja pri izdelavi serije izobraževalnih filmov Na poti do življenjske uspešnosti, zabeležili štirje učitelji oziroma mentorji, ki so aktivno sodelovali pri nastajanju teh učnih gradiv. Kot spremljevalni del programa bo omogočen tudi priložnostni ogled odlomkov iz teh filmov v posebnem prostoru ob konferenčni dvorani ves čas poteka konference.

S prispevki bodo v delovni skupini sodelovali:

  1. Člani ožjega tima razvoj pismenosti
  2. Trije predstavniki iz skupine za akcijsko raziskovanje
  3. Štirje učitelji in  mentorji, ki so aktivno sodelovali pri nastajanju teh učnih gradiv, spremljali pa jih bodo glavni naratorji
  4. Dve učiteljici, ki poučujeta v programih UŽU, in sta učna gradiva preizkušali v praksi

 

2. Orodja in metode v postopkih ugotavljanja in vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja odraslih

3. Postopek ugotavljanja in vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja odraslih

4. Partnerstva v postopkih ugotavljanja in vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja odraslih