Program

Program

Vabljeni k prijavi na konferenco. Ker je število udeležencev omejeno, bomo upoštevali vrstni red prispelih prijav.

Kosilo in postrežba v odmorih so brezplačni.

 

Delovne skupine:

1. Raziskovanje prakse, usposabljanja in nova učna gradiva, tri naloge, s katerimi bogatimo razvoj pismenosti

2. Orodja in metode v postopkih ugotavljanja in vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja odraslih

Delovno skupino bo vodila Vera Mlinar, sodelavka Andragoškega centra Slovenije.

V delovni skupini bodo predstavljeni rezultati aktivnosti »Ugotavljanje in priznavanje neformalnega učenja odraslih od 2012 do 2014«, ki so se  pod vodstvom ACS dosegli na ravni celega projekta z vidika razvoja novih orodij in metod v teh postopkih. Predstavljeni bodo tudi rezultati uporabe le-teh v praksi v izbranih izvajalskih organizacijah za izobraževanje odraslih. Udeleženci v skupini se bomo pogovarjali o:

  • dobrih izkušnjah z razvitimi orodji in metodami za ugotavljanje in vrednotenje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja odraslih,
  • katera razvita orodja in metode so bolj učinkovite in uporabne na splošno ter posebej tudi glede na  namen vrednotenja ter vključenih ciljnih skupin v te postopke,
  • katera orodja in metode smo uporabljali za vrednotenje ključnih in katera za vrednotenje poklicnih kompetenc,
  • kaj smo pogrešali, kaj bi še potrebovali, 
  • kako naj se orodja in metode za ugotavljanje in vrednotenje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja odraslih razvijajo v prihodnje?

S prispevki bodo v delovni skupini sodelovali predstavniki naslednjih izobraževalnih organizacij:

  1. CDI Univerzum, Ljubljana
  2. LU Murska Sobota
  3. MOCIS, Slovenj Gradec
  4. Zasavska LU
  5. Zavod Znanje Postojna

 

3. Postopek ugotavljanja in vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja odraslih

4. Partnerstva v postopkih ugotavljanja in vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja odraslih