Program

Zaključna konferenca projekta Razvoj pismenosti ter ugotavljanje in priznavanje neformalnega učenja od 2011 do 2014

RAZVIJAMO TEMELJNE ZMOŽNOSTI ODRASLIH IN ODKRIVAMO SKRITO ZNANJE

Ljubljana, Hotel Plaza, 20. marec 2014

PROGRAM KONFERENCE
Moderatorja konference: mag. Zvonka Pangerc Pahernik in Darijan Novak, Andragoški center Slovenije  
9.00 - 9.30 Registracija udeležencev
9.30 - 10.00 PLENARNI DEL – POZDRAVNI NAGOVORI 
  Elvira Šušmelj, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Pozdravni nagovor in predstavitev vloge Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v projektu

mag. Andrej Sotošek, Andragoški center Slovenije
Pozdravni nagovor in predstavitev vloge Andragoškega centra Slovenije v projektu

mag. Katja Dovžak, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Umeščanje razvoja pismenosti ter ugotavljanja in priznavanja neformalnega učenja odraslih do leta 2020
10.00 - 10.45 PLENARNI DEL – PREDSTAVITEV REZULTATOV PROJEKTA 
  dr. Zdenko Kodelja, Pedagoški inštitut
Ranljivi odrasli, družbena kriza in pravičnost 
10.45 - 11.15 ODMOR ZA KAVO 
11.15 - 12.15 PLENARNI DEL – PREDSTAVITEV REZULTATOV PROJEKTA 
  dr. Petra Javrh, Andragoški center Slovenije
Kako obogatiti razvoj pismenosti?

mag. Tanja Vilič Klenovšek, Andragoški center Slovenije
Kako odkriti skrito znanje, spretnosti in kompetence odraslih?
12.15 - 13.30 ODMOR ZA KOSILO 
13.30 - 15.30 DELO V SKUPINAH 
  1. DELOVNA SKUPINA: Raziskovanje prakse, usposabljanja in nova učna gradiva, tri naloge, s katerimi bogatimo razvoj pismenosti
Vodi: mag. Estera Možina, Andragoški center Slovenije

Sodelujejo:
Špela Lenič, Andragoški center Slovenije
Katja Bider, Andragoški center Slovenije
Natalija Žalec, spec., Andragoški center Slovenije
Darja Kušar, LU Slovenska Bistrica
Ljuba Fišer, LU Ormož
Alenka Magajne, LU Ajdovščina
Helena Matavž, AZM Maribor
Matjaž Vodeb, Zavod Bob
Lea Zlodej, LU Jesenice
Slava Šarc, LU Ptuj
Ruda in Tone Šalamon
Simon Vidmar
Danijela Nusdorfer
Nejc Pokec


2. DELOVNA SKUPINA: Orodja in metode v postopkih ugotavljanja in vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja odraslih 
Vodi: Vera Mlinar, Andragoški center Slovenije

Sodelujejo:
Ludvika Gjerek, LU Murska Sobota
Erika Švara, Tina Bazjako, Dolores Keš, Zavod znanje, LU Postojna
Simona Štruc, MOCIS
Valentina Uran, Zasavska LU
Patricija Konrad, Albert Štrancar, CDI Univerzum


3. DELOVNA SKUPINA: Postopek ugotavljanja in vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja odraslih 
Vodi: Zdenka Nanut Planinšek,  zunanja sodelavka Andragoškega centra Slovenije

Sodelujejo:
Tea Sulič, RIC Novo mesto
Mag. Irena Bohte, ZIK Črnomelj
Tamara Kavs, LU Koper
Nataša Kršak, LU Krško


4. DELOVNA SKUPINA: Partnerstva v postopkih ugotavljanja in vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja odraslih 
Vodi: mag. Tanja Vilič Klenovšek, Andragoški center Slovenije

Sodelujejo:
Mag. Maja Radinovič Hajdič, Polona Knific, LU Jesenice
Ksenija Petek, LU Nova Gorica
Petja Janžekovič, LU Ptuj
Rosana Pahor, Blaž Weber, Šolski center Nova Gorica
Biserka Plahuta, mag. manag. izobr., Andreja Štefan, LU Velenje in OV Center starejših Zimzelen
Stane Žlof, UPI-LU Žalec
15.30 - 16.00 ODMOR ZA KAVO 
16.00 - 17.00 PLENARNI DEL – ZAKLJUČEK KONFERENCE
  Naša spoznanja, mnenja in priporočila
Vodje delovnih skupin

Sklepni nagovor
Moderatorja konference

Kot spremljevalni del programa bo v posebnem prostoru ob konferenčni dvorani omogočen tudi ogled odlomkov štirih  izobraževalnih filmov Na poti do življenjske uspešnosti n promocijskega filma Svetovanje za znanje. Vabljeni k ogledu ves čas poteka konference!

 

Vabljeni k prijavi na konferenco. Ker je število udeležencev omejeno, bomo upoštevali vrstni red prispelih prijav.

Kosilo in postrežba v odmorih so brezplačni.

 

Delovne skupine:

1. Raziskovanje prakse, usposabljanja in nova učna gradiva, tri naloge, s katerimi bogatimo razvoj pismenosti

2. Orodja in metode v postopkih ugotavljanja in vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja odraslih

3. Postopek ugotavljanja in vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja odraslih

4. Partnerstva v postopkih ugotavljanja in vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja odraslih