Program

Program

Vabljeni k prijavi na konferenco. Ker je število udeležencev omejeno, bomo upoštevali vrstni red prispelih prijav.

Kosilo in postrežba v odmorih so brezplačni.

 

Delovne skupine:

1. Raziskovanje prakse, usposabljanja in nova učna gradiva, tri naloge, s katerimi bogatimo razvoj pismenosti

2. Orodja in metode v postopkih ugotavljanja in vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja odraslih

3. Postopek ugotavljanja in vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja odraslih

Delovno skupino bo vodila Zdenka Nanut Planinšek, zunanja sodelavka Andragoškega centra Slovenije.

V delovni skupini bodo predstavljeni rezultati aktivnosti »Ugotavljanje in priznavanje neformalnega učenja odraslih od 2012 do 2014«, ki so se  pod vodstvom ACS dosegli na ravni celega projekta z vidika razvoja faz v postopku ugotavljanja in vrednotenja, podpirajoče dokumentacije in orodij ter tudi ustrezne strokovne usposobljenosti  vključenih  kadrov v te procese. Svoje izkušnje iz prakse bodo predstavili tudi predstavniki izbranih izvajalskih organizacijah za izobraževanje odraslih. Udeleženci v skupini se bomo pogovarjali o:

  • izkušnjah s predlaganimi fazami v postopki ugotavljanje in vrednotenje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja odraslih na ravni projekta,
  • načinih dokumentiranja in spremljanja vseh faz procesa ugotavljanja in vrednotenja,
  • katera razvita orodja in metode so bolj učinkovite in uporabna v posameznih fazah tega proces glede na namene vrednotenja,
  • kako so za to delo usposobljeni strokovnih delavci v izobraževanju odraslih,
  • kaj smo pogrešali, kaj bi še potrebovali, 
  • kako naj se proces ugotavljanja in vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja odraslih razvija v prihodnje

S prispevki bodo v delovni skupini sodelovali predstavniki naslednjih izobraževalnih organizacij:

  1. LU Koper
  2. LU Krško
  3. RIC Novo mesto
  4. ZIK Črnomelj

 

4. Partnerstva v postopkih ugotavljanja in vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja odraslih